Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Overeenkomst loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof

Volgens de Europese richtlijn hebben ouders recht op ouderschapsverlof van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. In de toekomst wordt het ook mogelijk om een meer persoonlijk plan te maken met betrekking tot deze verlofregeling. In 2012 zal dit nog niet het geval zijn, maar eind 2011 is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat voorziet in een wijziging in de bestaande wet die meer flexibiliteit moet bieden voor werkgever en werknemer zonder aan de door Europa vastgestelde normen te tornen. Het zal gaan om het aanpassen van de Wet Aanpassing Arbeidsduur en de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Mogelijk treedt de wet in 2013 in werking.

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof, mits de cao anders voorschrijft of als de werkgever het recht op betaald verlof aan alle werknemers toekent.

U kunt een Model Overeenkomst loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende