Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Uitnodiging commissarissenvergadering

Grote bedrijven hebben de verplichting een Raad van Commissarissen (RvC) te benoemen. De Raad van Commissarissen (het commissariaat) kan uit één of meerdere natuurlijke personen bestaan. De RvC houdt toezicht op het bestuur en de gang van zaken binnen de vennootschap en staat de directie van de vennootschap met raad en daad ter zijde. Als u als mkb'er met een commissaris in zee gaat, moet u veel zaken formeel via uw notaris regelen.

De statuten van een vennootschap bevatten (meestal) een regeling voor de vergadering van commissarissen. De uitnodiging voor een commissarissenvergadering komt (meestal) van de directie.

U kunt een Model Uitnodiging voor de commissarissenvergadering downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende