Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Brief waarschuwing stopzetten loonbetaling

Als een zieke werknemer niet meewerkt aan de re-integratie, niet meewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak of de aangeboden passende arbeid niet wil aanvaarden, is de werkgever bevoegd de loonbetaling, na enkele waarschuwingen, te stoppen (artikel 7:629 lid 3 BW). In deze situatie verliest de werknemer echter ook zijn recht op een ZW-uitkering!

Door middel van een waarschuwingsbrief kan een werkgever een werknemer waarschuwen voor het stopzetten van de loonbetaling.

U kunt een brief waarschuwing stopzetten loonbetaling downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende