Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Vrije kasstromen

De vrije kasstroom is het saldo van de verwachte ingaande en uitgaande kasstromen in een periode. De vrije kasstroom is dus het surplus/tekort aan geldmiddelen van de onderneming nadat de noodzakelijke investeringen voor de continuïteit van de onderneming zijn gedaan. Zij geven een indicatie van de aflossingscapaciteit van de onderneming (eventuele rente, dividend en te betalen aflossingen) en de marktwaarde van de onderneming.

Vrije kasstromen:

  • zijn van belang voor de inschatting van de bedrijfswaarde, bijvoorbeeld als iemand overweegt het bedrijf te kopen (financiering). Zij zijn de basis voor de vaststelling van de goodwill die men bereid is te betalen;
  • geven een schatting van het te verwachten saldo van de ingaande en uitgaande kasstromen in een periode op basis van de resultatenrekening van een periode (externe verslaggeving): nettowinst uit operationele activiteiten na belasting + afschrijvingen – investering in vaste en vlottende activa.

Naast het vrijekasstroommodel is er het EVA-model. Beursgenoteerde firma's kunnen het beste het EVA-model gebruiken, omdat dit model actief rekening houdt met sentimenten van de kapitaalmarkt. Het vrijekasstroommodel laat de band met de kapitaalmarkt los en stelt u in staat om, ook als uw onderneming niet beursgenoteerd is, toch de waarde van de organisatie te bepalen.

U kunt een Model Vrije kasstroom downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende