Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Formulier verklaring voorlichting en instructie arbeid

De Arbowet verplicht u ervoor te zorgen dat alle in het bedrijf aanwezige werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's. Tegelijkertijd rust op werknemers de verplichting (naar vermogen) zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen op basis van de door de werkgever gegeven instructies.

Het is aan te bevelen werknemers een verklaring te laten ondertekenen voor het gevolgde onderricht. Op deze wijze krijgt onderricht namelijk de vorm van een overeenkomst en krijgt het belang van de gemaakte afspraken, volgend uit de voorlichting, een extra accent.

U kunt een model Formulier verklaring voorlichting en instructie arbeid downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende