Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Bekrachtiging rechtshandelingen door besloten vennootschap in oprichting

Tussen het sluiten van de voorovereenkomst en de uiteindelijke oprichting van de besloten vennootschap (bv) ligt een aantal weken of maanden. Het is gebruikelijk dat de oprichters in deze periode, vooruitlopend op de definitieve oprichting van de besloten vennootschap, al namens die bv in oprichting (de bv i.o.) rechtshandelingen verrichten. Men zou zeggen dat deze rechtshandelingen dan niet voor rekening van de besloten vennootschap kunnen komen. Die vennootschap bestaat op dat moment immers nog niet en zij is bijgevolg niet in staat dan al zelf rechtsgevolgen tot stand te brengen. Toch heeft de wet die mogelijkheid wel geopend. In de praktijk dienden bepaalde rechtshandelingen nog vóór de oprichting te worden verricht, maar was het wenselijk om de gevolgen daarvan toch direct aan de bv toe te rekenen. De wetgever heeft deze wens in artikel 2:203 BW gehonoreerd.

U kunt een Model Bekrachtiging van rechtshandelingen door besloten vennootschap in oprichting downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende