Activity Based en Target Costing

Activity Based Costing

Activity based costing (afgekort ABC) gaat uit van de basisgedachte dat niet producten, maar activiteiten kosten veroorzaken. Kosten worden dan ook eerst gerelateerd aan de activiteiten die nodig zijn om de producten voort te brengen en er wordt gezocht naar aspecten van de activiteit (en niet het product) als kostenoorzaak (cost driver). Pas in tweede instantie worden de kosten van activiteiten toegerekend aan producten.

Elke voortbrenging van producten brengt een interne vraag naar activiteiten met zich mee. Bij het maken van een ABC-kostprijscalculatie wordt voor elk product gekeken hoeveel van elke activiteit nodig is voor de voortbrenging van het betreffende product. De totale kosten die aldus zijn toegerekend aan een product, worden vervolgens gedeeld door de geproduceerde hoeveelheid om een kostprijs per eenheid product te bepalen.

Target Costing

Dit systeem voor kostenmanagement en -beheersing gaat uit van de vraag 'wat mag een product kosten' in plaats van de vraag 'wat kost een product'. Bij Target Costing ga je niet alleen uit van interne gegevens van de organisatie, maar met name ook van de gegevens over de afzetmarkt en de concurrentie. De kern van deze methode is dat die zich richt op de plannings- en ontwerpfase en op die manier vanaf het allereerste begin van een product de kosten probeert te beheersen. Je probeert als het ware de uitgaven laag te houden door kosten uit het product 'weg te ontwerpen'.

Het uiteindelijk resultaat is een productconcept dat voldoet aan de door de klanten gewenste productkenmerken, gemaakt voor een kostprijs die de afzetkansen van het nieuwe product niet in gevaar brengt door een te hoge verkoopprijs. De verkoopprijs wordt immers niet uit de kostprijsberekening afgeleid maar bepaalt integendeel de toegestane kostprijs.

Excelsheets

Artikelen