Berekening kostprijs product met voor- en nacalculatie

Voor een product wordt in dit werkblad een voorcalculatorische en nacalculatorische kostprijs berekend met behulp van de methode Activity Based Costing.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening kostprijs product met voor- en nacalculatie

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor een product moet een voorcalculatorische en nacalculatorische kostprijs worden berekend met behulp van de methode Activity Based Costing.

Voorcalculatie

  • Voor een product moet aan de hand van gegevens over directe kosten, activiteitenkosten en toeslagen voor overige indirecte kosten de kostprijs per eenheid product worden berekend.
  • Verder moeten door vermenigvuldiging van deze kostprijs met het geplande aantal te produceren producten de (jaar)kosten voor materiaal en productie en de kosten in totaal worden berekend.

Nacalculatie

  • Voor hetzelfde product worden de actuele gerealiseerde kostengegevens over de vergelijkbare periode vergeleken met de waarden van de voorcalculatie.
  • De afwijkingen worden als totale kosten en kosten per stuk weergegeven en als procentuele afwijking ten opzicht van de voorcalculatie.