Analyse degressie-effect bij de totale kosten

In dit werkblad wordt voor maximaal tien verschillende producten het degressie-effect geanalyseerd dat optreedt bij de ABC-calculatie doordat de activiteitgerelateerde kosten niet direct variëren met de omvang van de productie. In deze analyse wordt eerst per kostencategorie een vergelijking gemaakt van (directe én indirecte) kosten per stuk uit de ABC-calculatie voor meerdere producten enerzijds en de toeslagcalculatie anderzijds. Daarna wordt een vergelijking gemaakt van de totale kostprijs per eenheid product bij beide methoden.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Analyse degressie-effect bij de totale kosten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie