Registratie activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van ABC

Om tot Activity Based Costing te komen moeten alle activiteiten en werkzaamheden voor alle werknemers van een afdeling (c.q. kostplaats) worden geregistreerd. Dat gebeurt in dit werkblad.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Registratie activiteiten en werkzaamheden t.b.v. ABC

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor alle medewerkers van een afdeling (c.q. kostenplaats) moeten alle activiteiten/alle werkzaamheden worden geregistreerd.

Na inventarisatie van de activiteiten moet worden vastgesteld hoeveel tijd (ofwel capaciteit) elke activiteit gemiddeld in een jaar vergt. Daarnaast moet worden bepaald wat de belangrijkste kostenveroorzakende factor is voor elke activiteit. Dit is de eenheid die beïnvloedt of bepaalt hoe vaak een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd en hoeveel tijd de activiteit kost en die dus de meeste invloed uitoefent op de totale tijd die nodig is voor een activiteit: als het aantal eenheden van de kostenveroorzakende factor stijgt, stijgt ook de tijd die in totaal nodig is voor de betreffende activiteit (bijvoorbeeld als het aantal binnengekomen offertes stijgt, stijgt ook de totaal benodigde tijd voor het beoordelen van offertes).

Het is mogelijk dat er meerdere kostenveroorzakende factoren te benoemen zijn. In dat geval moet worden gezocht naar de factor die het meest bepalend is of de belangrijkste invloed heeft. Als dit niet goed mogelijk is, kan het noodzakelijk zijn de activiteit te splitsen in meerdere activiteiten. Daarnaast is het mogelijk dat er ook activiteiten zijn waarbij het niet goed mogelijk is om een kostenveroorzakende factor te benoemen.

De activiteiten worden geïnventariseerd door een interviewer van het ABC-projectteam en vindt plaats in aanwezigheid van de leidinggevende van de afdeling/kostenplaats en de te interviewen medewerker.