Target kostprijs: planning versus realisatie

Na afloop van ieder jaar moeten de gegevens van planning worden vergeleken met de gerealiseerde cijfers over dat jaar en de verschillen worden berekend. Dat gebeurt in deze werkbladen. Als na afloop van een jaar blijkt dat er een verschil zit tussen de geplande en gerealiseerde kosten, zullen er aanpassingen moeten worden gedaan in de nog resterende perioden om uiteindelijk toch de oorspronkelijk geplande winst(marge) over de totale levenscyclus van het product te kunnen realiseren.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Oorspronkelijke planning en target kostprijs

Bekijk screenshot van dit werkblad

Vergelijking van realisatie versus planning – Realisatie jaar t-2

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Na afloop van ieder jaar moeten de gegevens van planning worden vergeleken met de gerealiseerde cijfers over dat jaar en de verschillen worden berekend.

Allereerst worden de realisatiecijfers vergeleken met de oorspronkelijke planning op basis waarvan besloten is tot introductie van het betreffende product. Daarnaast worden de realisatiecijfers vanaf het tweede planningsjaar (in dit voorbeeld t – 1, ofwel 1 jaar voor de introductie van het product) vergeleken met de aangepaste planning die eventueel naar aanleiding van de realisatiecijfers van voorgaande jaren is opgesteld.

Als na afloop van een jaar blijkt dat er een verschil zit tussen de geplande en gerealiseerde kosten, zullen er aanpassingen moeten worden gedaan in de nog resterende perioden om uiteindelijk toch de oorspronkelijk geplande winst(marge) over de totale levenscyclus van het product te kunnen realiseren.