Verwerking uitkomsten enquête klanten/handelaren

Als een bedrijf een nieuw product wil lanceren, is het altijd goed eerst gedegen marktonderzoek te doen. Een voorbeeldenquête in Excel kan daartoe worden gebruikt. In dit werkblad worden de uitkomsten van de enquête geanalyseerd voor de bepaling van de target verkoopprijs en de target kostprijs.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Verwerking uitkomsten enquête klanten/handelaren

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In het kader van het ontwikkelen van een nieuw product voor de consumentenmarkt (de dames tennisschoen 'Diana') moet een onder klanten en handelaren uitgevoerde enquête (zie Voorbeeldenquête onder klanten/handelaren) worden verwerkt.

Deze verwerking moet informatie opleveren die kan worden gebruikt voor het bepalen van de target verkoopprijs en de target kostprijs. Daarnaast moet het kengetallen opleveren die kunnen worden gebruikt bij de opsplitsing van de target kostprijs naar functies en/of componenten.

In dit werkblad worden de totalen van de door de enquête-deelnemers gegeven punten ingevoerd. Door deze totalen te delen door het aantal ingevulde enquêtes, krijgt men inzicht in de gemiddelde weging ofwel het gemiddelde nut dat de klanten aan een functie, eigenschap of kenmerk van het product toekennen (deel 1 van de enquête). Op dezelfde wijze wordt gekeken wat de (gemiddelde) mening is van de klanten over het belang van het gebruiken van bepaalde componenten (deel 2 van de enquête) en de gewenste prijs van het product (deel 3 van de enquête).