Activity Based en Target Costing

Activity Based Costing (ABC) is een methode om kosten aan producten en diensten toe te wijzen. Het is een techniek die financials bij de bepaling van de kostprijs hanteren.

Target Costing (doelkostprijscalculatie) is een methode om de kosten en planning van een product in te schatten op basis van de kwaliteit en de prijs die afnemers willen betalen.

Excelsheets

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.