Analyse verschillen indirecte kosten bij toeslag- en ABC-calculatie

In deze werkbladen wordt voor maximaal tien verschillende producten het vertekeningseffect als gevolg van toepassing van de toeslagcalculatie geanalyseerd. In deze analyse wordt per kostencategorie een vergelijking gemaakt van de activiteitgerelateerde en overige indirecte kosten uit de ABC-calculatie enerzijds en de indirecte kosten uit de toeslagcalculatie anderzijds. De directe materiaal-, productie- en verkoopkosten worden bij deze analyse buiten beschouwing gelaten, aangezien deze bij beide calculatiemethoden gelijk zijn. Hetzelfde geldt in dit voorbeeld voor de indirecte administratiekosten.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Analyse van verschillen indirecte kosten tussen toeslag- en ABC-calculatie bij de indirecte materiaal kosten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Analyse van verschillen indirecte kosten tussen toeslag- en ABC-calculatie bij productiekosten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Analyse van verschillen indirecte kosten tussen toeslag- en ABC-calculatie bij verkoopkosten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In deze werkbladen moet voor maximaal tien verschillende producten het vertekeningseffect als gevolg van toepassing van de toeslagcalculatie worden geanalyseerd.

In deze analyse wordt per kostencategorie een vergelijking gemaakt van de activiteitgerelateerde en overige indirecte kosten uit de ABC-calculatie enerzijds en de indirecte kosten uit de toeslagcalculatie anderzijds. De directe materiaal-, productie- en verkoopkosten worden bij deze analyse buiten beschouwing gelaten, aangezien deze bij beide calculatiemethoden gelijk zijn. Hetzelfde geldt in dit voorbeeld voor de indirecte administratiekosten.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.