Opsplitsing target kostprijs naar componenten

Op basis van de analyse van de enquête uit het eerste deel en de berekende target kostprijs in het derde deel uit het werkblad Verwerking uitkomsten enquête klanten/handelaren kan de target kostprijs worden verdeeld over de hoofdcriteria respectievelijk componenten van het product. Dat gebeurt in dit werkblad.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Analyse uitkomsten klantenenquête en opsplitsing target kostprijs

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Op basis van de analyse van de enquête uit het eerste deel en de berekende target kostprijs in het derde deel uit het werkblad Verwerking uitkomsten enquête klanten/handelaren moet de target kostprijs worden verdeeld over de hoofdcriteria respectievelijk componenten van het product.

Op basis van de relatieve weging van de verschillende hoofdcriteria wordt in deel 4 van dit werkblad de target kostprijs gesplitst per hoofdcriterium. De relatieve weging van een criterium bepaalt het aandeel dat het betreffende criterium heeft in de target kostprijs.

Vervolgens wordt in deel 5 bepaald wat de relatieve bijdrage is van elke component aan de genoemde hoofdcriteria. Dit wordt berekend door de weging per hoofdcriterium te vermenigvuldigen met de weging per component voor het betreffende criterium. De som per component van deze relatieve bijdragen bepaalt vervolgens het totale aandeel van de betreffende component in de target kostprijs.

In deel 6 wordt vervolgens op basis van deze relatieve bijdrage de target kostprijs opgesplitst over de componenten van het product.