Analyse vertekeningseffecten bij de totale kosten

In dit werkblad wordt voor maximaal tien verschillende producten het vertekeningseffect geanalyseerd dat optreedt in de toeslagcalculatie door het gebruik van een opslag op de directe kosten als verdeelsleutel. In deze analyse wordt eerst per kostencategorie een vergelijking gemaakt van (directe en indirecte) kosten per stuk uit de ABC-calculatie enerzijds en de toeslagcalculatie anderzijds. Daarna wordt een vergelijking gemaakt van de totale kostprijs per eenheid product bij beide methoden.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Analyse van de vertekeningseffecten bij de totale kosten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In dit werkblad moet voor maximaal tien verschillende producten het vertekeningseffect worden geanalyseerd dat optreedt in de toeslagcalculatie door het gebruik van een opslag op de directe kosten als verdeelsleutel.

In deze analyse wordt eerst per kostencategorie een vergelijking gemaakt van (directe en indirecte) kosten per stuk uit de ABC-calculatie enerzijds en de toeslagcalculatie anderzijds. Daarna wordt een vergelijking gemaakt van de totale kostprijs per eenheid product bij beide methoden.