Procesbeschrijving activiteiten ten behoeve van ABC

Om tot Activity Based Costing te komen moeten eerst per proces in de organisatie de daarbij behorende activiteiten worden vastgelegd. Dat gebeurt in dit werkblad. De informatie die hier wordt verzameld over de activiteiten en tijdsbesteding, wordt in een later stadium gebruikt om de kostprijzen van alle activiteiten te berekenen om vervolgens de kostprijzen van producten te kunnen bepalen.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad procesbeschrijving inkoop

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad procesbeschrijving productie

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad procesbeschrijving magazijn

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Door het ABC-projectteam en de leidinggevende van een afdeling (c.q. een kostenplaats) worden per proces de daar bij horende activiteiten vastgelegd. De activiteiten worden nader uitgewerkt middels een korte beschrijving van de werkzaamheden.

Vervolgens wordt per activiteit zo nauwkeurig mogelijk het geschatte aantal medewerkers ingevoerd (in fte's – fulltime equivalenten) dat zich bezighoudt met de betreffende activiteiten.

Ten slotte moet met behulp van percentages worden aangegeven hoe de tijdsbesteding van de betrokken medewerkers gemiddeld per jaar is verdeeld over de werkzaamheden waaruit de activiteiten bestaan. Dit moet per activiteit worden aangegeven (het totaal per activiteit moet gelijk zijn aan 100%), waarna dit in de tabel wordt omgerekend naar een percentage als totaal van het betreffende proces. Eventueel kan ook rechtstreeks een percentage per proces worden ingevuld (zie verplicht in te vullen gegevens in kolom K).

De informatie die hier wordt verzameld over de activiteiten en tijdsbesteding, wordt in een later stadium gebruikt om de kostprijzen van alle activiteiten te berekenen om vervolgens de kostprijzen van producten te kunnen bepalen.