Bepalen activiteiten en activiteitenkosten per eenheid product

Om tot Activity Based Costing te komen moeten in deze werkbladen voor een bepaald product de activiteitenkosten per eenheid product worden bepaald.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Bepalen gebruik van activiteiten per product en berekenen activiteitenkosten per eenheid product – Inkoop

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Bepalen gebruik van activiteiten per product en berekenen activiteitenkosten per eenheid product – Productie

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Bepalen gebruik van activiteiten per product en berekenen activiteitenkosten per eenheid product – Magazijn

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor een bepaald product moeten de activiteitenkosten per eenheid product worden bepaald. Daartoe worden de volgende stappen gezet:

 1. Bepalen in welke mate er ten behoeve van het betreffende product gebruik wordt gemaakt van de indirecte activiteiten van de organisatie.

  Dit kan in de werkbladen op twee manieren worden aangegeven:

  • als percentage van het totaal van een activiteit; of
  • als aantal eenheden van de kostenveroorzaker (cost driver) ten behoeve van het betreffende product.
 2. Bepalen van de totale activiteitenkosten voor het betreffende product.

  De totale activiteitenkosten worden berekend door het aantal eenheden van de kostenveroorzaker (zie stap 1) per activiteit te vermenigvuldigen met de bijbehorende tarieven per activiteit. Zie hiervoor de werkbladen onder Berekening tarieven per activiteit.

 3. Berekenen van de activiteitenkosten per eenheid (eind)product.

  Door de totale activiteitenkosten te delen door de hoeveelheid eindproduct kunnen de activiteitenkosten per eenheid product voor het betreffende product worden bepaald.

Let op!

De activiteitenkosten per eenheid product zijn niet gelijk aan de kostprijs van het betreffende product. Daartoe moeten nog alle directe kosten, alle overige activiteitenkosten en eventuele nog resterende toeslagen voor indirecte kosten worden berekend en opgeteld voor het betreffende product.