Aanpassing planning en target kostprijs

Na afloop van ieder jaar moeten de gegevens van planning voor producten worden vergeleken met de gerealiseerde cijfers over dat jaar en de verschillen worden berekend. Als na afloop van een jaar blijkt dat er een verschil zit tussen de geplande en gerealiseerde kosten, zullen er aanpassingen moeten worden gedaan in de nog resterende perioden om uiteindelijk toch de oorspronkelijk geplande winst(marge) over de totale levenscyclus van het product te kunnen realiseren. Dat gebeurt in dit werkblad.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening verwachte kosten en winstmarge – Realisatie jaar t-2 + planning t/m jaar t+6

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Na vergelijking en analyse van de realisatiecijfers met de planning is duidelijk geworden of corrigerende maatregelen nodig zijn om de oorspronkelijk gewenste winst(marge) te kunnen realiseren. Deze werkbladen worden gebruikt om de voorgestelde maatregelen en het effect daarvan te verwerken in een aangepaste planning.

De werkbladen berekenen de verwachte winst(marge) aan het einde van de levenscyclus van het product. Dit wordt berekend op basis van de gegevens over de realisatie van de afgelopen perioden en de (eventueel aangepaste) planning voor de nog resterende perioden.

Wanneer dus – zoals in het voorbeeld – de verwachte winst(marge) lager uitvalt dan gepland was, dan heeft dat direct een negatieve invloed op de target kostprijs en de totale 'allowable costs' voor de nog resterende perioden. Als men in die situatie toch de oorspronkelijk geprognosticeerde winst(marge) wil realiseren, zullen de kosten moeten worden verlaagd of de omzet verhoogd.

Deze werkbladen kunnen worden gebruikt om aanpassingen aan te brengen in de planning van de nog resterende jaren en het effect daarvan op de geprognosticeerde winst(marge) te bepalen. Deze aanpassingen moeten vervolgens vertaald worden in concrete maatregelen om de aangepaste planning (en daarmee de oorspronkelijk vastgestelde target winst(marge)) te kunnen realiseren. Tevens kan met behulp van de Doelzoeker (meer hierover onder 'Resultaten' in het werkblad Bepaling van de target kostprijs) een nieuwe target kostprijs voor de nog resterende perioden worden bepaald. De cel die het doel bevat waar naartoe moet worden gewerkt (een gewenste gemiddelde winstmarge van 15%) is in alle tabellen cel O63. De cel die als 'bron' fungeert en waarin de aangepaste target kostprijs moet worden berekend, is op alle tabbladen met rode lijnen omgeven.

Let op!

Als u gebruik wilt maken van de functie Doelzoeken, zult u eerst de formule die in de cel staat waarin de doelzoeker de target kostprijs moeten berekenen (bijvoorbeeld cel E37 op werkblad 03-nwe pl t + 1 of cel I38 op werkblad 07-nwe pl t + 2) omzetten in een waarde. De functie Doelzoeken werkt niet als de betreffende cellen een formule bevatten.