Berekening van verwachte opbrengsten, kosten en resultaat

Dit werkblad kan gebruikt worden als voor een nieuw product de verwachte opbrengsten, kosten en resultaten moeten worden berekend over de totale verwachte levenscyclus.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening van verwachte opbrengsten, kosten en resultaat

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor het nieuwe product moeten de verwachte opbrengsten, kosten en resultaten worden berekend over de totale verwachte levenscyclus van het nieuwe product.

Op basis van de gegevens uit de enquête bepaalt het bedrijf de target verkoopprijs. Daarnaast is met behulp van marktonderzoek informatie verzameld over de verwachte omvang van de markt en het eigen marktaandeel. Deze informatie tezamen wordt gebruikt om de verwachte opbrengsten te berekenen.

Daarnaast moet met behulp van informatie die reeds in het bedrijf beschikbaar is een zo betrouwbaar mogelijke schatting worden gemaakt van de verwachte kostprijs. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige productiemiddelen, -processen en -technieken. Tevens moeten inschattingen worden gemaakt van de kosten voor ontwikkeling, marketing en overhead.

Na berekening van de verwachte omzet en de verwachte kosten resulteert het verwachte resultaat en de verwachte bruto winstmarge. Deze kan afwijken van de target winstbijdrage die het bedrijf eist.