Leasing

Leasing kan worden gedefinieerd als een overeenkomst waarbij de ene partij (de lessor) de andere partij (de lessee) toestaat tegen periodieke betaling gedurende een bepaalde periode het genot te hebben over een (bedrijfs)middel. Voor financial lease gelden in veel gevallen dezelfde rekenregels als voor annuïtaire leningen, waarbij de leasetermijnen op te vatten zijn als doorberekende annuïteiten. In dit werkblad wordt een rekenvoorbeeld gegeven van financial leasing.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Leasing

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Bijna elk (bedrijfs)middel dat kan worden gekocht, kan tegenwoordig ook worden geleaset. Leasing kan worden gedefinieerd als een overeenkomst waarbij de ene partij (de lessor) de andere partij (de lessee) toestaat tegen periodieke betaling gedurende een bepaalde periode het genot te hebben over een (bedrijfs)middel.

Bij leasing komen we de volgende twee hoofdvormen tegen:

  • Financial lease is nog het meest vergelijkbaar met het aangaan van een lening: de lessor financiert doorgaans uitsluitend. De lessee betaalt periodiek een (gelijk) bedrag voor rente en aflossing. Het economische risico komt in zijn geheel voor rekening van de lessee, die na betaling van de laatste termijn naast het economische ook het juridische eigendom verwerft. Het goed wordt aan het einde van het leasecontract vaak gekocht van de leasemaatschappij (koopoptie) voor een (symbolisch) vast bedrag.
  • Operational lease is een leasevorm waarbij de lessor gedurende een bepaalde periode het middel beschikbaar stelt aan de lessee. Gedurende en na afloop van de periode blijft de lessor eigenaar. De lessor draagt – in tegenstellling tot bij een financial lease – dan ook het financiële risico. De lessor is zowel financier als handelaar. Na afloop van de laatste leasetermijn kan de lessor het (bedrijfs)middel verkopen. Bij een operationele lease is een koopoptie nooit een verplichting. Dan zou het namelijk een financial lease zijn. De koopoptie moet, als deze al aangegeven is, een reëel bedrag zijn ten opzichte van de te verwachten waarde aan het einde van het contract. In het leasecontract kunnen bepaalde service-elementen meegenomen worden (de zogenaamde servicelease). Dat hoeft echter niet.

Voor financial lease gelden in veel gevallen dezelfde rekenregels als voor annuïtaire leningen, waarbij de leasetermijnen op te vatten zijn als doorberekende annuïteiten. Eerder zagen we dat we bij de berekening van annuïteiten hoofdzakelijk gebruikmaken van de basisfunctie BET(rente;aantal-termijnen;hw;tw;type_getal).

Zie voor meer werkbladen in Excel over Leasing ook Leasing.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!

 

 

Gerelateerde Excelsheets