Functies Effect.Rente en Nominale.Rente

Excel heeft twee ingebouwde renteconversiefuncties.

  • Met de functie Effect.Rente (nominale_rente;termijnen_per_jaar) kunt u een gegeven nominale rente omrekenen naar een effectieve jaarrente.
  • Met de functie Nominale.Rente (effect.rente;termijnen_per_jaar) kunt u een gegeven effectieve rente omrekenen naar een nominale rente.

Met dit werkblad wordt van nominaal naar effectief en van effectief naar nominaal gerekend.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Functies Effect.Rente en Nominale.Rente

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Veel van de financiële functies, waaronder de basisfuncties, werken met samengestelde intrest (rente) als verplicht argument. Samengestelde Intrest kan op twee manieren zijn uitgedrukt.

  • Als effectieve rente. De effectieve rente kan op jaarbasis of in daarvan afgeleide termijnen zijn uitgedrukt. Bijvoorbeeld:

    een effectieve jaarrente van 10% levert bij € 100 een jaarlijkse intrestvergoeding op van € 10;

    een effectieve rente van 3% per halfjaar brengt bij € 900 na zes maanden een intrestvergoeding op van € 27.

  • Als nominale rente. De rente wordt in dit geval opgegeven op jaarbasis samen met een termijnfrequentie die bepaalt hoe de rente in een jaar wordt samengesteld. Bijvoorbeeld:

    een opgegeven jaarrente van 6%, waarbij per maand 0,5% rente is verschuldigd. Om als consument of lener te weten hoe duur de lening werkelijk is, zal deze omgezet moeten worden in een effectieve (jaar)rente.

Bij renteconversie wordt effectieve rente omgezet in nominale rente of omgekeerd (zie ook de functie RENTE). De algemene formule hiervoor luidt:

Voorbeeld

Een financieringsmaatschappij geeft een jaarrente op van 6%, waarbij per maand 0,5% rente is verschuldigd. Wat is de effectieve jaarrente?

Bij invulling van de formule krijgen we:

Dit is gelijk aan een effectieve jaarrente van afgerond 6,17%.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!

 

 

Gerelateerde Excelsheets