Converteren van reeksen betalingen

Dit werkblad kunt u gebruiken als u als geldnemer of geldgever een bestaande reeks periodieke betalingen wilt omzetten in een afwijkende nieuwe reeks. Om de hoogte van een nieuwe periodieke betalingsreeks te bepalen moet u eerst de contante waarde van de bestaande en de nieuwe reeks aan elkaar gelijkmaken.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Converteren van reeksen betalingen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Het komt voor dat een geldnemer of geldgever een bestaande reeks periodieke betalingen wil omzetten in een afwijkende nieuwe reeks. Om de hoogte van een nieuwe periodieke betalingsreeks te bepalen, moeten we eerst de contante waarde van de bestaande en de nieuwe reeks aan elkaar gelijk maken. Dit betekent, uitgaande van de formule van een dalende meetkundige reeks:

waarbij:

CW1 = de contante waarde voor de eerste (bestaande) reeks;
CW2 = de contante waarde voor de tweede (nieuwe) reeks;
r = de reden van de meetkundige reeks;
n = het aantal termen van de eerste meetkundige reeks;
m = het aantal termen van de tweede meetkundige reeks.

De op te lossen variabele is termijnbedrag2. Dit is – in termen van een dalende meetkundige reeks – tevens de eerste term van de nieuwe reeks.

Voorbeeld

U hebt de verplichting om ingaande 1 januari 2008 en voor het laatst op 1 januari 2015 een bedrag van € 1.000 terug te betalen. U komt met uw geldgever overeen dat deze verplichting zodanig zal worden gewijzigd dat gedurende 20 jaar, te beginnen op 1 januari 2008 en voor het laatst op 1 januari 2027, een bedrag X zal worden betaald ter aflossing van de totale verplichting. De intrest is 4% per jaar. Bereken het nieuwe bedrag X.

Volgens het kasstroomdiagram zien de oorspronkelijke respectievelijk de nieuwe reeks er als volgt uit:

Invulling van de vergelijking geeft:

Hieruit volgt dat termijnbedrag2 € 495,41 bedraagt.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!

 

 

Gerelateerde Excelsheets