Berekening eindwaarde één kapitaal bij wisselende rentevoet

In dit werkblad wordt de eindwaarde van één kapitaal bij een wisselende rentevoet berekend.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening eindwaarde van één kapitaal bij een wisselende rentevoet

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Als u bij de eindwaarde van één kapitaal uitgaat van een constante rentevoet, maakt u gebruik van de functie TW.

Met de Excel-functie TOEK.WAARDE2(hoofdsom;rentewaarden) kan de eindwaarde van één kapitaal berekend worden bij een wisselende rentevoet. Bij de berekening van de eindwaarde van één kapitaal wordt de samengestelde intrest bij de hoofdsom opgeteld tot het moment van uitbetaling.

Bij een wisselende rentevoet is de volgende rekenregel van toepassing:

Kn = K * (1 + i1) * (1 + i2) * (1 + i3) ... (1 + in)

waarbij:

Kn = de eindwaarde van het kapitaal na n perioden;
K = de beginwaarde van het kapitaal in periode 0;
i1 tot en met in = de wisselende samengestelde intrestvoet over n perioden;
n = het aantal perioden

Voorbeeld

Bereken de eindwaarde van € 2.000 gedurende vier jaar op samengestelde intrest uitgezet tegen een vergoeding van 5% over het eerste jaar, 3% over het tweede jaar, 2% over het derde jaar en 6% over het vierde jaar. De rentevergoeding vindt jaarlijks achteraf plaats.

De schematische weergave volgens het kasstroomdiagram:

Volgens de algemene rekenregel krijgen we:

K4 = 2.000 * (1 + 0,05) * (1 + 0,03) * (1 + 0,02) * (1 + 0,06) = 2.338,64

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!

 

 

Gerelateerde Excelsheets