Vijf basisfuncties: BET, HW, NPER, RENTE, TW

De vijf belangrijkste financiële functies van Excel kunnen worden aangeduid als 'de basisfuncties'. De basisfuncties, die een nauwe onderlinge samenhang vertonen, presenteren (maximaal) vijf invalshoeken van waaruit financiële vraagstukken kunnen worden benaderd. In deze werkbladen wordt hun onderlinge samenhang getoond.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad De rekenkundige samenhang van de vijf basisfuncties vanuit de positie van een geldgever

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad De rekenkundige samenhang van de vijf basisfuncties vanuit de positie van een geldnemer

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

De vijf belangrijkste financiële functies van Excel staan hieronder opgenomen. Deze vijf functies kunnen worden aangeduid als 'de basisfuncties'. De basisfuncties, die een nauwe onderlinge samenhang vertonen, presenteren (maximaal) vijf invalshoeken van waaruit financiële vraagstukken kunnen worden benaderd. Deze invalshoeken staan kort omschreven in de tweede kolom van de tabel. Functies en functieargumenten wisselen stuivertje, met uitzondering van de functieargumenten type_getal en schatting: functieargumenten in kolom 3 komen terug als zelfstandige functie in kolom 1 en vice versa.

De functieargumenten type_getal en schatting komen alleen voor als argument. Het functieargument type_getal komt in alle functies voor en geeft aan wanneer betalingen voldaan moeten worden: niets of 0 invullen betekent aan het eind van de termijn, bij 1 vinden de betalingen vooraf plaats. Het argument schatting komt alleen voor bij de functie RENTE. Als dit argument niet wordt ingevuld, wordt uitgegaan van een schatting met een nauwkeurigheid van plus of min tien procent.

Functie Functiebeschrijving Functieargumenten
BET Berekent de hoogte van de betalingen, gegeven de argumenten. BET(rente;aantal-termijnen;hw;tw;type_getal)
HW Berekent de huidige waarde van een reeks betalingen gegeven de argumenten. HW(rente;aantal-termijnen;bet;tw;type_getal)
NPER Berekent het aantal termijnen gegeven de argumenten. NPER(rente;bet;hw;tw;type_getal)
RENTE Berekent het periodieke rentepercentage gegeven de argumenten. RENTE(aantal-termijnen;bet;hw;tw;type_getal;schatting)
TW Berekent de toekomstige waarde gegeven de argumenten. TW(rente;aantal-termijnen;bet;hw;type_getal)

De symbolen

Volgens de financiële rekenkunde zit het getoonde voorbeeld als volgt in elkaar:

TW = eindwaarde van het kapitaal na n perioden = Kn;
HW = contante- of beginwaarde van het kapitaal in periode 0 = K;
NPER = aantal perioden = n;
RENTE = de samengestelde intrestvoet = i.

De getoonde samenhang komt voort uit de volgende basisregels.

Uitgaande van de eindwaarde:

Uitgaande van de contante waarde:

Uitgaande van de samengestelde intrestvoet:

ofwel

want

en

Uitgaande van het aantal perioden:

want

en

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!

 

 

Gerelateerde Excelsheets