Berekening eindwaarde één kapitaal plus regelmatige betalingsreeks

In dit werkblad wordt de eindwaarde van één kapitaal berekend plus een regelmatige betalingsreeks, positief en negatief.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening eindwaarde van één kapitaal plus een regelmatige betalingsreeks – positief

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Berekening eindwaarde van één kapitaal plus een regelmatige betalingsreeks – negatief

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Er zijn twee soorten eindwaardeberekeningen:

De eindwaardeberekening van één kapitaal

Voor eindwaardeberekeningen voor één kapitaal luidt de algemene formule:

Kn = K(1 + i)n

waarbij:

Kn = de eindwaarde van het kapitaal na n perioden;
K = de beginwaarde van het kapitaal in periode 0;
i = de samengestelde intrestvoet;
n = het aantal perioden.

De eindwaardeberekening van een regelmatige betalingsreeks

Hiervoor geldt, uitgaande van een afdalende meetkundige reeks:

waarbij:

EW = de eindwaarde van de betalingsreeks;
a = de eerste term van de meetkundige reeks;
r = de reden van de meetkundige reeks;
n = het aantal termen van de meetkundige reeks.

Voorbeeld 1

U stort op 1 januari 2005 € 10.000 bij een spaarbank tegen een intrestvergoeding van 4% per jaar. Aan het eind van ieder jaar, voor het eerst in 2008 en voor het laatst in 2018, stort u bovendien nog € 500 extra. Over welk bedrag kunt u in totaal beschikken op 31 december 2018 indien ook over de extra stortingen 4% intrest per jaar wordt vergoed?

De schematische weergave volgens het kasstroomdiagram:

De eindwaardereeks ziet er als volgt uit:

EW = 10.000 * 1,0411 + 500(1,0410 + 1,049 + ... + 1,04 + 1)

Of na invulling van de formules voor een afdalende meetkundige reeks:

Voorbeeld 2

U stort op 1 januari 2007 € 20.000 bij een spaarbank tegen een intrestvergoeding van 2% per halfjaar. Ingaande 1 juli 2007 neemt u ieder halfjaar € 500 van de rekening op. Over welk bedrag kunt u op 31 december 2020 nog beschikken? De laatste opname van € 500 vindt plaats op 1 juli 2020.

De schematische weergave volgens het kasstroomdiagram:

Dit voorbeeld is een combinatie van een kapitaalstorting en een regelmatige reeks opnamen (negatieve betalingen!). Hiervoor passen we de basisfunctie TW dubbel toe.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!

 

 

Gerelateerde Excelsheets