Intresttafel voor berekenen eindwaarde van reeks gelijke bedragen

Met behulp van Excel kunnen nagenoeg alle financiële berekeningen worden uitgevoerd met betrekking tot eindwaarde en contante waarde. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van meer traditionele logaritmen- en intresttafels.

Met Excel is het mogelijk intresttafels te simuleren met behulp van de menuoptie Data – Tabel. In dit deel simuleren we tafel III: een intresttafel voor het berekenen van de eindwaarde van een reeks gelijke bedragen.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Tafel III

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Bij de eindwaardeberekening van één kapitaal zagen we dat de intrest bij de hoofdsom werd opgeteld tot het moment van uitbetaling. Hetzelfde geldt voor de eindwaarde van een regelmatige reeks betalingen. Bij de eindwaarde van een reeks betalingen is het volgende van belang:

  • elk van de betalingen noemt men een termijn, terwijl het tijdsverloop tussen twee opeenvolgende termijnen als periode wordt aangeduid;
  • vervallen de betalingen aan het begin van de perioden, dan spreken we van prenumerando betalingen; vervallen ze daarentegen aan het eind van de perioden, dan spreken we van postnumerando betalingen.

Bij eindwaardeberekeningen van een regelmatige reeks betalingen rekenen we met de algemene formule voor een afdalende of opklimmende meetkundige reeks. Als we rekenen vanuit het heden naar het eindwaardemoment, luidt de formule in termen van een afdalende meetkundige reeks:

waarbij:

EW = de eindwaarde van de betalingsreeks;
a = de eerste term van de meetkundige reeks;
r = de reden van de meetkundige reeks;
n = het aantal termen van de meetkundige reeks.

In de financiële literatuur wordt hiervoor ook wel de volgende 'kleine s'-schrijfwijze aangetroffen:

EW = termijnbedrag * sn-p

met:

p = de samengestelde intrestvoet;
n = het aantal perioden.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!

 

 

Gerelateerde Excelsheets