Kostenbeheer

Wanneer is een onderneming succesvol? Wat zijn de verwachtingen qua winst en groei voor de bestaande business en welke kansen zijn er voor de ontwikkeling van nieuwe business? Kostenbeheersing is onmisbaar voor het behalen van de winst- en groeidoelstellingen en de bijdrage van de controller is daarbij onmisbaar. Uit goed kostenbeheer kunnen vervolgens de juiste kostencalculaties gemaakt worden, wat dé pijler is waarop controlling binnen een bedrijf draait. Kostencalculatie houdt in dat gegevens die voortkomen uit de boekhouding en kostenberekeningen, en die betrekking hebben op vroegere perioden, worden bepaald en vervolgens toegepast voor berekeningen die zich richten op de toekomst. Om deze berekeningen zo te kunnen maken dat ze representatief en correct zijn, moet de bedrijfsadministratie voldoen aan bepaalde voorwaarden en moeten hierin enkele specifieke ordeningssystemen worden opgenomen.

Goede kostencalculaties kunnen worden gemaakt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De kosten en opbrengsten zijn nauwkeurig aan de juiste perioden toegekend.
  • Er is sprake van een scheiding in variabele en vaste kosten in het rekeningschema.
  • De kosten en opbrengsten worden nauwkeurig aan de desbetreffende kostenplaatsen (en kostendragers) toegerekend.

Excelsheets

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!