Kostenbeheer

Kostenbeheersing is onmisbaar voor het behalen van de winst- en groeidoelstellingen. Uit goed kostenbeheer kunnen vervolgens de juiste kostencalculaties worden gemaakt, wat dé pijler is waarop controlling binnen een bedrijf draait. Kostencalculatie houdt in dat gegevens die voortkomen uit de boekhouding en kostenberekeningen, en die betrekking hebben op vroegere perioden, worden bepaald en vervolgens toegepast voor berekeningen die zich richten op de toekomst.

Excelsheets

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!