Enkelvoudige delingscalculatie

De delingscalculatiemethode zoals in dit werkblad berekend, kan in de eenvoudige vorm alleen door bedrijven worden toegepast die maar één (massa)product maken en geen magazijnen met eindproducten of tussenproducten hebben. Deze vorm van kostprijscalculatie kan direct worden gekoppeld aan de kostensoorten, zonder nader onderscheid naar vaste of variabele kosten en directe of indirecte kosten. Het totale bedrijf wordt daarbij in feite als één kostenplaats beschouwd. Voor gecompliceerdere kostentoerekeningen gebruik de Meervoudige delingscalculatie.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Enkelvoudige delingscalculatie

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor een bepaalde periode worden de verschillende kostenposten (gedifferentieerde versie) vergeleken met de productie over dezelfde periode. De desbetreffende kosten worden door de hoeveelheid geproduceerd product gedeeld, resulterend in een kostprijs per eenheid.

Bovendien wordt door het berekenen van een winstopslag van een bepaald percentage op de kostprijs de nettoverkoopprijs berekend.

Klik hier voor meer informatie over delingscalculaties.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!