Berekening kostprijs product met behulp van machine-uurtarieven (variant 1)

Bij de berekening van machine-uurtarieven wordt per product de machinebelasting of het machinegebruik bepaald. Dit resulteert in een eerlijker verdeling respectievelijk toerekening van kosten. Dit werkblad heeft betrekking op een productieorder waarbij een opgegeven aantal stuks moet worden geproduceerd. De berekende kostprijs per eenheid product is alleen geldig voor de betreffende productieorder.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening kostprijs product m.b.v. machine-uurtarieven (variant 1)

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor een product dat in een vastgelegd aantal stuks op order wordt geproduceerd en gedurende de productie wordt bewerkt op meerdere machines/installaties (hier: maximaal vijf machines), moeten de totale kostprijs van de productieorder en de kostprijs per eenheid product worden berekend.

  • Naast de kosten voor het gebruik van machines moeten nu ook de kosten voor productiematerialen, de productielonen en de diverse indirecte kosten worden meegenomen.
  • De kosten voor (het gebruik van) de verschillende machines moeten gescheiden worden opgevoerd. Daarbij moet per machine/installatie de kostprijs apart worden berekend.

Dit werkblad (kn per productieorder) heeft betrekking op een productieorder waarbij een opgegeven aantal stuks moet worden geproduceerd. De berekende kostprijs per eenheid product is alleen geldig voor de betreffende productieorder.

Klik hier voor meer informatie over machine-uurtarieven.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!