Toeslagcalculatie voor één product, meervoudige productiefasen: verkoopprijs van een klantorder

Wanneer producten via meervoudige productie tot stand komen (productie in meerdere productiefasen), kan gebruik worden gemaakt van een calculatiemethode waarin deze verschillende productiefasen gescheiden worden berekend. In dit werkblad worden voor elke productiefase de kostprijs, verkoopprijs per stuk en de totale kosten voor een klant(order) berekend op basis van de in het werkblad Toeslagcalculatie voor één product, meerdere productiefasen: invoertabel ingevoerde waarden.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Toeslagcalculatie voor één product, meerdere productiefasen: verkoopprijs van een klantorder

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In dit werkblad (berek verkprijs klant) moeten de volgende berekeningen worden gemaakt voor een specifieke klant of klantorder:

  • De kostprijs per eenheid product en de nettoverkoopprijs per stuk voor de betreffende klant(order) moeten worden bepaald.
  • Daarnaast moeten de totale kosten voor de betreffende klant(order) worden berekend.

Dit werkblad kent eenzelfde opstelling als het werkblad Toeslagcalculatie voor één product, meerdere productiefasen: verkoopprijs. In dit werkblad kunnen echter eventuele afwijkende waarden die betrekking hebben op een specifieke klant of klantorder worden ingevoerd om een specifieke kostprijs en verkoopprijs te berekenen. In dat geval kunnen in de 'lichtgele' cellen afwijkende waarden worden ingevoerd (zie hierna).

Klik hier voor meer informatie over toeslagcalculaties.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!