Toeslagcalculatie voor één product: voor- en nacalculatie

Naast de berekening van uurtarieven is de toeslagcalculatie de wijze van calculeren die door bedrijven met een gedifferentieerd productaanbod het meest wordt gebruikt. Deze wijze van calculeren wordt ook wel opslagcalculatie genoemd. In dit werkblad wordt de voor- en nacalculatie berekend voor één product.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Toeslagcalculatie voor één product: voor- en nacalculatie

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In deze vijftien werkbladen (prod 1 tot en met prod 15) worden per product de basisgegevens ingevoerd voor de berekeningen. Daarnaast moeten de volgende berekeningen worden gemaakt.

  • Voorcalculatie
    • Voor een product moet op basis van de vooraf geplande (c.q. gebudgetteerde) kosten over een afgesloten periode het toeslagpercentage voor de indirecte kosten worden berekend.
    • Daarnaast moeten de totale kosten en de kostprijs per eenheid product worden berekend.
  • Nacalculatie

    Voor hetzelfde product worden de actuele gerealiseerde waarden over de vergelijkbare periode ingevoerd om de toeslagpercentages, totale kosten en kostprijs per eenheid product op nacalculatiebasis te bepalen.

De afwijkingen tussen de voor- en nacalculatie worden zowel voor de totale kosten (bovenste helft van het tabblad) als de kostprijs per stuk (onderste helft van het tabblad) weergegeven. Daarnaast worden deze afwijkingen ook als percentage ten opzichte van de voorcalculatie aangegeven.

Klik hier voor meer informatie over toeslagcalculaties.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!