Berekening kostprijs product met behulp van machine-uurtarieven (variant 2)

Bij de berekening van machine-uurtarieven wordt per product de machinebelasting of het machinegebruik bepaald. Dit resulteert in een eerlijker verdeling respectievelijk toerekening van kosten. Dit werkblad bevat een berekening waarbij alle gegevens per eenheid product worden ingevoerd en berekend. Deze berekening is minder geschikt voor de situatie van serieproductie en gaat uit van (homogene) massaproductie of stukproductie.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening kostprijs product m.b.v. machine-uurtarieven (variant 2)

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Het werkblad Berekening kostprijs product m.b.v. machine-uurtarieven (variant 1) gaat uit van een situatie met serieproductie, en berekent de totale kosten van een productieorder en de kostprijs per eenheid product voor de producten die op de betreffende productieorder worden geproduceerd.

Dit werkblad (kn per product) bevat een berekening waarbij alle gegevens per eenheid product worden ingevoerd en berekend. Deze berekening is minder geschikt voor de situatie van serieproductie en gaat uit van (homogene) massaproductie of stukproductie.

De overige uitgangspunten en gegevens zijn gelijk aan variant 1: voor een product dat gedurende de productie wordt bewerkt op meerdere machines/installaties (hier: maximaal vijf machines), moet de kostprijs per eenheid product worden berekend.

Klik hier voor meer informatie over machine-uurtarieven.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!