Splitsing variabele en vaste kosten

Het break-even-point wordt meestal uitgedrukt in 'aantal producten' en is het 'omslagpunt' waarbij verlies omslaat in winst. Door middel van de berekening in dit werkblad kan worden achterhaald welk deel van de kosten variabel is en welk deel een vast karakter heeft. Voor de berekening van deze splitsing wordt gebruikgemaakt van de methode van de kleinste kwadraten.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Splitsing variabele en vaste kosten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor de kostenpost 'productielonen' moet vanwege de maandelijkse schommelingen bij de daadwerkelijke gewerkte uren en de daadwerkelijke kosten ten opzichte van het betreffende maandgemiddelde een splitsing van de kosten worden uitgevoerd. Door middel van deze berekening kan worden achterhaald welk deel van de kosten variabel is en welk deel een vast karakter heeft.

Voor de berekening van deze splitsing wordt gebruikgemaakt van de methode van de kleinste kwadraten. Met behulp van deze methode kunnen de (gemiddelde) variabele kosten per uur worden bepaald. Gegeven de totale kosten (vast én variabel in totaal) kunnen daarvan vervolgens de (gemiddelde) vaste kosten per maand c.q. per jaar worden afgeleid.

Klik hier voor meer informatie over het break-even-point.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!