Management accounting

Inleiding

In tegenstelling tot financial accounting wordt onder managementaccounting verstaan het proces waarbij aan managers informatie wordt gegeven opdat zij in staat zijn hun sturingsprocessen uit te voeren. De definitie waarmee het begrip accounting door de American Accounting Association wordt omschreven, is als volgt: 'Accounting is het proces van het identificeren, meten, analyseren, voorbereiden, interpreteren en communiceren van informatie om de functie van de managers adequaat te kunnen uitvoeren.' Dit betekent dat de manager naast financiële ook over niet-financiële informatie moet beschikken om zijn taak goed te kunnen uitvoeren.

In de praktijk zien we dan ook dat managers naast de belangrijke financiële informatie in toenemende mate gebruikmaken van de balanced scorecard als beheersingsinstrument, terwijl in de prestatiemeting ook vele niet-financiële aspecten meegenomen worden.

Managementaccounting versus financial accounting

Omdat de doelstelling van financial accounting is het rekening en verantwoording afleggen aan de stakeholders terwijl managementaccounting als doelstelling heeft het beheersen van het managementproces, bestaan er nogal wat verschillen tussen beide.

De voornaamste verschillen tussen financial accounting en managementaccounting zijn de volgende:

Noodzakelijkheid Financial accounting (externe verslaggeving) is een verplichting. De wet vereist dat er een jaarrekening opgesteld dient te worden. Managementaccounting is een optie; geen enkele wettelijke verplichting vereist dat een organisatie vormen van managementaccounting zou moeten toepassen. Doelstelling De doelstelling van financial accounting is ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!