Berekening meervoudige dekkingsbijdrage per product(groep)

De kernvraag bij een dekkingsbijdrageberekening is: hoeveel draagt elk product (of elke klant) bij aan het totale resultaat van het bedrijf? Meestal worden dekkingsbijdrageberekeningen gemaakt van producten. Het is echter ook mogelijk om dekkingsbijdrageberekeningen te maken van andere onderwerpen dan producten, bijvoorbeeld van productgroepen, klant(groep)en, afzetmarkten of verkoopkanalen. Dat gebeurt in dit werkblad.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening meervoudige dekkingsbijdrage per product(groep)

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

De berekening van dekkingsbijdragen is een specifieke vorm van resultaatberekening, waarbij wordt gekeken in welke mate producten of klanten bijdragen aan het resultaat van een onderneming. De dekkingsbijdrage is het bedrag dat een product of klant bijdraagt aan de dekking van indirecte kosten en aan de winst van de onderneming. Het wordt ook wel de `direct product profitability' genoemd.

De kernvraag bij een dekkingsbijdrageberekening is: hoeveel draagt elk product (of elke klant) bij aan het totale resultaat van het bedrijf?

Meestal worden dekkingsbijdrageberekeningen gemaakt van producten. Voor het gemak wordt hierna dan ook steeds gesproken van producten. Het is echter ook mogelijk om dekkingsbijdrageberekeningen te maken van andere onderwerpen dan producten, bijvoorbeeld van productgroepen, klant(groep)en, afzetmarkten of verkoopkanalen.

Vaak is te zien dat bepaalde producten hogere bijdragen genereren dan andere producten. Voor het bedrijf is het van belang vast te stellen welke producten dat zijn: welke producten zijn het meest winstgevend en welke producten het minst? En zijn er ook producten die verliesgevend zijn (negatieve bijdrage)? Daarbij moet niet alleen worden gelet op de bijdrage per verkochte eenheid product, maar ook op het volume (de verkochte hoeveelheden). Dat geeft immers aan hoe zwaar het betreffende product meeweegt in het totale resultaat van de onderneming.

In dit werkblad wordt een meervoudige dekkingsbijdrageberekening gepresenteerd met drie niveaus:

 • individuele producten (niveau I);
 • binnen een productgroep (niveau II);
 • die op hun beurt weer ingedeeld zijn in productclusters (niveau III).

Deze DB-berekening wordt gekarakteriseerd door de volgende eigenschappen:

 • de verkoopopbrengsten worden ingedeeld naar individuele producten;
 • de kortingen en variabele kosten worden als direct aan elk product toe te wijzen kosten gecategoriseerd. Hierna resulteert het brutoresultaat per product;
 • in het verdere verloop worden eerst die vaste kosten afgetrokken die direct aan individuele producten kunnen worden toegerekend;
 • na aftrek van deze variabele en vaste directe kosten resulteert per product de dekkingsbijdrage op niveau I.

  Deze (normaliter positieve) dekkingsbijdrage I zou voldoende moeten zijn om de vaste kosten

  • van productgroepen;
  • van productclusters;
  • en ten slotte van de onderneming;

  te dekken.

Indien de dekkingsbijdrage I voor een of meerdere producten al een negatieve waarde oplevert, dan betekent dat, dat dit/deze product(en) verliesgevend zijn en niet in staat zijn om de overige indirecte kosten te dragen.

De opstelling van een dergelijke dekkingsbijdrageberekening vereist een:

 • indeling van de opbrengsten per product;
 • indeling van de kortingen per product;
 • indeling van de kosten naar variabele en vaste kosten;
 • indeling van de variabele kosten per product;
 • indeling van de vaste kosten naar de kleinst mogelijke kostendragercategorie c.q. naar het laagst mogelijke niveau: bij voorkeur naar producten, en indien dit niet mogelijk is naar productgroepen of productclusters.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!