Bepalen kosten machinegebruik per product

In dit werkblad wordt voor een product dat wordt geproduceerd, het volgende berekend: het totale machinegebruik in uren, de machinekosten in totaal, de machinekosten per eenheid product. Om deze berekeningen te kunnen maken moet eerst per machine het machine-uurtarief zijn bepaald (zie het werkblad Bepalen machinegerelateerde kosten en berekening machine-uurtarief.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Bepalen kosten machinegebruik per product

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor een product dat in een vastgelegd aantal stuks voor een bepaalde klant of in verband met een magazijnopdracht wordt geproduceerd, moeten worden berekend:

  • het totale machinegebruik in uren;
  • de machinekosten in totaal;
  • de machinekosten per eenheid product.

Het product ondergaat achtereenvolgens op vijf verschillende machines een bewerking (hier: machine 'A' tot en met 'E').

Om deze berekeningen te kunnen maken, moet eerst per machine het machine-uurtarief zijn bepaald (zie daarvoor de werkbladen Bepalen van de bezetting van een machine – vereenvoudigde vorm, Bepalen van de bezetting van de machine – uitgebreide vorm en Bepalen machinegerelateerde kosten en berekening machine-uurtarief).

Daarnaast moet worden bepaald hoeveel uren er gebruik moet worden gemaakt van de betreffende machines om het product te kunnen maken c.q. de productieopdracht te kunnen uitvoeren.

Klik hier voor meer informatie over machine-uurtarieven.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!