Het samenstellen van een kasstroomdiagram

Samenvatting

Een kasstroomdiagram is een grafische weergave van de opeenvolging en richting van financiële transacties in de tijd. Een kasstroomdiagram begint met een horizontale lijn, de tijdlijn. Deze stelt de tijdspanne voor van een financieel vraagstuk en is samengesteld uit perioden. In dit artikel komen de regels aan de orde die gelden bij het samenstellen van een kasstroomdiagram. Ook treft u enkele praktijkvoorbeelden aan.

Wat is een kasstroomdiagram?

Bij het oplossen van vraagstukken met betrekking tot een eindwaarde of contante waarde worden nogal eens vergissingen gemaakt bij de berekening van het aantal perioden dat een kapitaal uitstaat of het aantal termijnen dat betaald of ontvangen wordt.

Het verdient daarom aanbeveling bij het oplossen van complexere vraagstukken gebruik te maken van een 'kasstroomdiagram'.

Bij het samenstellen van een kasstroomdiagram gelden altijd de volgende regels:

Checklist Regels samenstellen kasstroomdiagram

  • geldstromen worden weergegeven met behulp van verticale pijlen;
  • geld dat binnenkomt wordt weergegeven door naar boven gerichte pijlen, uitgaande stromen door neerwaartse pijlen;
  • een volledig kasstroomdiagram moet, wil het 'sluitend' zijn, altijd ten minste één kasstroom in beide richtingen bevatten;
  • geldstromen aan het begin van een periode worden weergegeven aan de linkerkant, aan het eind van de periode aan de rechterkant;
  • bedragen bij binnenkomende en uitgaande stromen worden bij de pijlen geplaatst;
  • rentepercentages worden onder het diagram opgenomen.

Om u een beeld te geven volgen nu enkele voorbeelden.

Berekening eindwaarde

U stort op 1 januari 2008 € 10.000 bij een spaarbank tegen een intrestvergoeding van 4% per jaar. Aan het eind van ieder jaar, voor het eerste in 2008 en voor het laatst in 2018, stort u bovendien nog € 500 extra. Over welke eindwaarde kunt u in totaal beschikken op 31 december 2018 indien ook over de extra stortingen 4% intrest per jaar wordt vergoed?

In de volgende figuur hebben we de gegevens ingevoerd in een kasstroomdiagram. In het werkblad Berekening eindwaarde van één kapitaal plus een regelmatige betalingsreeks treft u de bijbehorende berekening aan.

Berekening contante waarde

Bereken de contante waarde van een reeks van zeven ontvangsttermijnen elk groot € 1.000 jaarlijks achteraf, plus één eindkapitaal na acht jaar van € 10.000. De intrestvoet bedraagt 5,5%.

Ook hiervoor hebben we de gegevens ingevoerd in een kasstroomdiagram. In het werkblad Berekening contante waarde van één kapitaal plus een regelmatige betalingsreeks treft u de bijbehorende berekening aan.

Conclusie

Een kasstroomdiagram helpt u bij het voorkomen van fouten bij het oplossen van vraagstukken met betrekking tot een eindwaarde of een contante waarde bij de berekening van het aantal perioden dat een kapitaal uitstaat of het aantal termijnen dat betaald of ontvangen wordt. Bij het samenstellen van een kasstroomdiagram bent u gehouden aan een aantal vaste regels.

Artikel als PDF downloaden

Vul hieronder uw e-mailadres in om de PDF-versie van dit artikel te ontvangen:

Invoer verplicht

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!