On-balance hedging tegen renterisico's

Onder een on-balance hedge verstaan we het verminderen van renterisico door afstemming van de duration aan de activa- en de passivazijde van de balans.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad On-balance hedging tegen renterisico's

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

We gaan nader in op de verschillende mogelijkheden om renterisico's af te dekken met behulp van rente-instrumenten. Het gebruik van rente-instrumenten wordt in de praktijk ook wel aangeduid onder de verzamelnaam 'hedging' of als 'het aangaan van een hedge'. Voordat een onderneming tot de inzet van rente-instrumenten besluit, moet echter allereerst duidelijk zijn:

  • welke renterisico's afdekking behoeven;
  • wat de precieze omvang is van het renterisico;
  • wat de termijn is waarover renterisico wordt gelopen.

Onder een on-balance hedge verstaan we het verminderen van renterisico door afstemming van de duration aan de activa- en de passivazijde van de balans. Van belang daarbij is dat we ons aan de passivazijde beperken tot het vreemd vermogen, omdat uitsluitend hierover renterisico wordt gelopen. Is – zoals doorgaans het geval – een onderneming of een project ook met eigen vermogen gefinancierd, dan beperken we ons aan de activazijde tot het met vreemd vermogen gefinancierde deel van de activa. Omdat in de praktijk een dergelijke splitsing aan de activazijde niet altijd even makkelijk te maken is, kan ter bepaling van dit aandeel gewerkt worden met een (fictieve) deelfactor VreemdVermogen/TotaalVermogen.