Opties op (staats)obligaties: callopties in combinatie met een verwachte rentedaling

Een optie is het recht tot koop of verkoop van een bepaalde onderliggende (financiƫle) waarde, gedurende een bepaalde termijn, tegen een vooraf vastgestelde prijs. Afscherming tegen een verwachte rentestijging vindt plaats door de aankoop van putopties, tegen een verwachte rentedaling gebeurt dit door aankoop van callopties. Vanwege de relatief hoge rentegevoeligheid blijken opties op obligaties vaak een goed instrument om renterisico's af te dekken.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Opties op (staats)obligaties: beschermende werking van putopties bij een verwachte daling_1

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Opties op (staats)obligaties: beschermende werking van putopties bij een verwachte rentedaling_2

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

We gaan nader in op de verschillende mogelijkheden om renterisico's af te dekken met behulp van rente-instrumenten. Het gebruik van rente-instrumenten wordt in de praktijk ook wel aangeduid onder de verzamelnaam 'hedging' of als 'het aangaan van een hedge'. Voordat een onderneming tot de inzet van rente-instrumenten besluit, moet echter allereerst duidelijk zijn:

  • welke renterisico's afdekking behoeven;
  • wat de precieze omvang is van het renterisico;
  • wat de termijn is waarover renterisico wordt gelopen.

Vanwege de relatief hoge rentegevoeligheid blijken opties op obligaties vaak een goed instrument om renterisico's af te dekken. De optieprijs wordt op de optiebeurs genoteerd per € 100 nominaal. Omdat een obligatieoptie betrekking heeft op € 10.000 nominaal, moet voor de vaststelling van de premie van een optiecontract de optieprijs met 100 worden vermenigvuldigd. Als een obligatieserie bijvoorbeeld € 1,60 noteert, moet voor een contract dus € 160 worden betaald.

In voorbeeld 1 illustreren we de beschermende werking van putopties bij een verwachte rentestijging. In voorbeeld 2 doen we dit voor callopties in combinatie met een verwachte rentedaling.