Rendement en risico van investeringen en beleggingen

We bekijken hier de relatie tussen rendement en risico voor investeringen in het algemeen en voor beleggingen in het bijzonder. Het rendement dat beleggers of investeerders wensen, hangt nauw samen met de risicograad van de projecten of ondernemingen waarin ze beleggen of investeren. Voor investeringen of beleggingen met een hoog risicoprofiel wordt meer rendement gewenst dan voor relatief risicoarme investeringen of beleggingen.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Rendement en risico van diverse beleggingen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

In Behaald rendement op aandelen met behulp van de functie IR.SCHEMA hebben we uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop we rendementen voor aandelen en obligaties kunnen berekenen met behulp van de functie IR.SCHEMA. We signaleerden dat de rendementen van aandelen – gemiddeld en over een langere tijdhorizon genomen – hoger lagen dan die voor obligaties of schatkistpapier. De keerzijde hiervan is dat rendementen van aandelen ook aan grotere schommelingen onderhevig zijn dan die voor obligaties en schatkistpapier.