Effecten

Onder effecten verstaan we verhandelbare waardepapieren zoals aandelen, obligaties, schatkistpapier, pandbrieven en opties. Het beleggen in effecten kan, evenals het exploiteren van andere activa, worden beschouwd als een normale investeringsbeslissing.

Excelsheets