Renterisico's meten: yieldcurve en duration

Yieldcurves weerspiegelen de rentestructuur en leggen een relatie tussen rentevoeten en looptijden op zowel de geld- als de kapitaalmarkt. Yieldcurves kunnen in de praktijk de volgende gedaantes aannemen.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Renterisico's meten: yieldcurve en duration

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

We gaan nader in op de verschillende mogelijkheden om renterisico's af te dekken met behulp van rente-instrumenten. Het gebruik van rente-instrumenten wordt in de praktijk ook wel aangeduid onder de verzamelnaam 'hedging' of als 'het aangaan van een hedge'. Voordat een onderneming tot de inzet van rente-instrumenten besluit, moet echter allereerst duidelijk zijn:

  • welke renterisico's afdekking behoeven;
  • wat de precieze omvang is van het renterisico;
  • wat de termijn is waarover renterisico wordt gelopen.

Bij de vaststelling van deze drie aspecten komt het begrip 'duration' weer om de hoek kijken. In Duration-berekening met functies AANG.DUUR en DUUR bespraken we de duration in relatie tot obligaties en gaven daarbij al aan dat het met de durationmethode mogelijk is – in het licht van rentegevoeligheid – de (gewogen) restantlooptijd van balansposten te meten. Door de duration van activaposten af te zetten tegen de duration van passivaposten maken we de rentegevoeligheid van (delen van) een onderneming inzichtelijk. Daarbij zijn twee posities mogelijk.

  • Als de duration van de aangetrokken geldmiddelen (passiva) langer is dan de duration van de uitgezette geldmiddelen (activa), heeft een onderneming voordeel bij een rentestijging. Immers, de onderneming kan dan 'langer' profiteren van een relatief lage inleenvoet.
  • Als de duration van de aangetrokken geldmiddelen (passiva) daarentegen korter is dan de duration van de uitgezette geldmiddelen (activa), heeft een onderneming voordeel bij een rentedaling. Immers, de onderneming kan dan 'eerder' profiteren van een relatief lage inleenvoet.

Een risicomijdende onderneming zal zo veel mogelijk streven naar een neutrale durationpositie tussen de waarden aan de activa- en de passivakant van de balans.

Bij het tegengaan van renterisico's is het mogelijk om zowel on-balancemaatregelen te treffen als – off-balance – hedge-instrumenten in te zetten. We bespreken eerst de principes van een on-balance hedge, waarna we uitgebreid stilstaan bij de verschillende mogelijkheden van een off-balance hedge.