Valutatermijntransacties

Ondernemingen worden geconfronteerd met valutarisico's door schommeling in wisselkoersen. Bij afdekking kunnen valutarisico's beperkt worden door inzet van een valutatermijncontract.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Valuta- en rentepariteit

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Ondernemingen worden geconfronteerd met valutarisico's door schommeling in wisselkoersen. Daarbij maken we onderscheid in:

 • Het transactierisico
  Dit ontstaat als het gevolg van transacties in buitenlandse valuta. Het risico heeft een rechtstreeks effect op het resultaat door de verandering van een of meerdere valutawaarden.
 • Het structureel of economisch risico
  Dit is het risico dat ontstaat als gevolg van de structuur en omzet van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Dit is het geval als een groot deel van de import en/of export in vreemde valuta luidt.
 • Het translatierisico
  Dit is de verandering van de waarde van een onderneming als gevolg van een verandering in de koers doordat bijvoorbeeld deelnemingen in vreemde valuta worden gewaardeerd.

Voordat tot externe afdekking van valutarisico's wordt besloten, is het zaak om toch vooral eerst de zaken 'intern' op orde te hebben. Voorbeelden van interne maatregelen zijn:

 • Screening toeleveranciers en afnemers
  Wordt veel met toeleveranciers gewerkt die niet factureren in euro's, dan valt het te overwegen om over te stappen op leveranciers die dit wel doen. Dit is vooral van belang voor ondernemingen die zelf hoofdzakelijk in euro's factureren.
  De euro heeft overigens al veel van de bestaande valutarisico's doen verdwijnen.
 • Vermindering leverancierskrediet buitenlandse afnemers
  Valutarisico vermindert evenredig door leverancierskrediet – dat luidt in vreemde valuta – te beperken. Hiermee wordt immers de tijdspanne beperkt waarover valutarisico wordt gelopen.
 • Vereffening van onderlinge betalingen tussen moeder- en dochtermaatschappij(en) zodat uiteindelijk alleen nog maar over de nettoschuld of vorderingpositie valutarisico wordt gelopen.

Bij externe afdekking kunnen valutarisico's beperkt worden door inzet van instrumenten als:

 • valutatermijncontracten;
 • geldmarktinstrumenten;
 • valutaopties;
 • valutaswaps.

In dit deel behandelen we voorbeelden van een valutatermijntransactie, een valutaswap, een valutacalloptie en een valutaputoptie.

De valutatermijntransacties

De theorie achter de valutatermijntransacties: valuta- en rentepariteit

Op korte termijn (< 1 jaar) is de renteontwikkeling de bepalende factor ten aanzien van de valutaontwikkeling, op de langere termijn (>1 jaar) blijkt de inflatieontwikkeling bepalend.

Bij valutakoersen moet onderscheid gemaakt worden tussen actuele en termijnkoersen.

De actuele koers is de koers waarmee dagelijks gehandeld wordt en waarbij levering doorgaans binnen twee werkdagen plaatsvindt. De termijnkoers is de koers die in het heden wordt afgesproken voor valutalevering in de toekomst.

De rekenkundige relatie tussen de actuele en de termijnkoers ziet er voor de korte termijn als volgt uit:

De vergelijking laat zien dat de valutatermijnkoers een functie is van de intrestvoet in het vreemdevalutagebied (teller) en de intrestvoet die behaald kan worden door op de thuismarkt te beleggen of te sparen (noemer).

Deze 'pariteitsvergelijking' – die gebaseerd is op het principe van rente- en valuta-arbitrage – betekent in de praktijk dat het niet uit mag maken of je:

 • nu vreemde valuta koopt, deze vastzet tegen de intrestvoet die geldt voor de buitenlandse geldmarkt en aan het eind weer verkoopt;
 • nu middelen vastzet op de thuismarkt en naderhand pas vreemde valuta koopt; of
 • nu vreemde valuta koopt op de termijnmarkt tegen de contractuele prijs of termijnkoers.