Covariantie, correlatie en regressie bij diversificatie

Om de mate van risicovermindering bij diversificatie te kunnen meten, introduceren we het begrip 'covariantie'. We zagen dat de variantie en de standaarddeviatie maatstaven zijn voor de mate van spreiding van de waarnemingen binnen één populatie van waarnemingen. De covariantie meet de samenhang van de afwijkingen in twee waarnemingspopulaties.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening covariantie voor de aandelen met hoog risico en overheidsobligaties

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Om de mate van risicovermindering bij diversificatie te kunnen meten, introduceren we het begrip 'covariantie'. We zagen dat de variantie en de standaarddeviatie maatstaven zijn voor de mate van spreiding van de waarnemingen binnen één populatie van waarnemingen. De covariantie meet de samenhang van de afwijkingen in twee waarnemingspopulaties X en Y door middel van de volgende vergelijking:

waarbij Xi staat voor de verschillende individuele waarnemingen in de populatie X, en Yi in de populatie Y. De variabelen μx en μy staan voor het rekenkundig gemiddelde van de populaties X en Y. De parameter n ten slotte geeft de omvang van het aantal waarnemingen in de populaties X en Y weer.

In Excel kunnen we met behulp van de functie COVARIANTIE(matrix1;matrix2) de covariantie berekenen van twee gegevensbereiken in de vorm van twee matrices.