Rente-, valuta- en rendementsrisico

Renterisico's ontstaan door rentewijzigingen op de geld- of de kapitaalmarkt. Valutarisico's zijn onder te verdelen in: transactierisico's, operationele risico's en translatierisico's. Rendementsrisico's ontstaan door rendementsschommelingen van beleggingen of investeringen in de tijd.

Excelsheets