Bonusberekening Verkoopafdeling

Veel werkgevers nemen prestatiegerichte factoren op in de salaris- en loonstructuur, waarbij prestaties op of boven een bepaald afgesproken niveau leiden tot extra premies of bonussen. Deze extra premievergoedingen worden vaak toegepast op verkoopafdelingen. De gehanteerde formule voor de premieberekening moet zo eenvoudig mogelijk worden opgebouwd. Bovendien moet iedere maand een zo actueel mogelijk overzicht worden opgesteld en uitgereikt aan de werknemers.

Excelsheets

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.