Bonusberekening Verkoopafdeling

Veel werkgevers nemen prestatiegerichte factoren op in de salaris- en loonstructuur, waarbij prestaties op of boven een bepaald afgesproken niveau leiden tot extra premies of bonussen. Deze extra premievergoedingen worden vaak toegepast op verkoopafdelingen. De gehanteerde formule voor de premieberekening moet zo eenvoudig mogelijk worden opgebouwd. Bovendien moet iedere maand een zo actueel mogelijk overzicht worden opgesteld en uitgereikt aan de werknemers.

Excelsheets

Artikelen