Gecumuleerde jaartotalen per verkoopmedewerker

In dit werkblad ziet u per klantgroep het jaartotaal van de gecumuleerde maandelijkse waarden van de betreffende verkoopmedewerker op bedrijfsniveau.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Gecumuleerde jaartotalen per verkoopmedewerker

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Het doel van dit werkblad is gelijk aan dat van het werkblad Basisgegevens per maand per verkoopmedewerker. Voor de betreffende medewerker wordt op het werkblad Basisgegevens per kwartaal per verkoopmedewerker telkens voor een kwartaal respectievelijk voor de periode van de voorafgaande drie maanden het totaal van de gecumuleerde maandelijkse waarden weergegeven. Deze gegevens worden per klantgroep weergegeven.

Op dit werkblad wordt per klantgroep het jaartotaal van de gecumuleerde maandelijkse waarden van de betreffende verkoopmedewerker weergegeven.

Zie voor meer informatie de vakinformatie Provisieberekening op basis van dekkingsbijdrage.