Basisgegevens per maand

In dit werkblad wordt op bedrijfsniveau de dekkingsbijdrage per klant per maand bepaald.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Basisgegevens per maand

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Om straks de prestaties van individuele medewerkers te kunnen vergelijken met die van het bedrijf als geheel, moeten eerst op totaalniveau de dekkingsbijdragen van de verschillende klantgroepen worden berekend. Daartoe worden in dit Excel-bestand de gegevens ingevoerd.

Om de resultaatbijdrage van verschillende klantgroepen te kunnen bepalen moeten voor maximaal tien groepen afnemers respectievelijk klanten van het bedrijf per maand de opbrengsten en bijbehorende kosten worden ingevuld. Op basis daarvan kunnen vervolgens de maandelijkse dekkingsbijdragen per klantgroep worden berekend.

De belangrijkste vraag is: hoeveel draagt iedere groep afnemers bij aan het totale resultaat van het bedrijf?

Bovendien moet inzichtelijk worden welke groep afnemers of welke klant er bij de verschillende niveaus waarop dekkingsbijdragen worden berekend als beste en als slechtste uitspringt. De basis van deze beoordeling vormt altijd de resultaatbijdrage.

Daarnaast is belangrijk hoe de dekkingsbijdragen van de verschillende groepen afnemers zich ontwikkelen in het verloop van een heel jaar.

Om te kunnen bepalen aan welke groep afnemers (vanwege de betere dekkingsbijdragen) meer aandacht moet worden besteed en aan welke groep afnemers (met de mindere dekkingsbijdragen) minder, is het eveneens noodzakelijk te weten welk aandeel (in procenten) de betreffende klantgroep heeft in de totale dekkingsbijdrage op elk niveau. De percentages van het aandeel van een klantgroep in het bedrijfstotaal moeten op de verschillende niveaus van de dekkingsbijdrage afzonderlijk worden opgevoerd.

Daarnaast moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de gedifferentieerde bepaling en analyse van de 'directe vaste kosten van de verkoop'. Indien mogelijk moet er een opdeling van deze kosten naar de verschillende groepen afnemers worden gemaakt, zodat er een zo goed mogelijk berekening van DB III kan worden gemaakt.

Let op!

De maandwerkbladen in dit Excel-bestand dienen als basis voor de Excel-bestanden (dekkingsbijdrageberekening van verkoopmedewerker en de daarop gebaseerde provisieberekeningen). Tussen deze Excel-bestanden bestaan daarom koppelingen.

Zie Basisgegevens per maand per verkoopmedewerker

Zie Basisgegevens per kwartaal per verkoopmedewerker

Zie Gecumuleerde jaartotalen per verkoopmedewerker

Zie Jaaroverzicht per verkoopmedewerker

Zie Jaarprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie Maandprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie Kwartaalprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie Jaaroverzicht maandprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie Jaaroverzicht kwartaalprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie voor meer informatie de vakinformatie Verkoopafdelingen als profit-center.